Hydroizolacje

 

Innowacyjna hydroizolacja budynków

Innowacyjna technologia zabezpieczenia przeciwwilgociowego pozwala na działanie niemożliwe do wykonania w innych technologiach – nie ma potrzeby odkopywania murów oraz fundamentów – pracujemy od wewnątrz. Cechuje ją krótki czas realizacji bez potrzeby wysiedlania mieszkańców. Bezzapachowa, nietoksyczna metoda dopuszczona do uszczelniania zbiorników wody pitnej! Możliwa jest praca etapami, rozłożona na kilka kolejnych lat bez szkody, dla jakości hydroizolacji.

W Polsce doceniana przez inwestorów prywatnych, którzy dysponują tylko własnymi środkami i dobrze ważą każdą wydaną złotówkę! Minimalny nakład prac izolacyjnych powoduje niski koszt inwestycji.

Na bazie cementu portlanckiego oraz wypełniaczy mineralnych o działaniu kapilarnym, zapewnia wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych np. starej cegły. Odtwarza właściwości wytrzymałościowe muru, uszlachetnia go zwiększając jego odporność na pęknięcia, wnika w głąb struktury muru zatrzymując procesy korozji i uodparnia konstrukcję na działanie agresywnych związków chemicznych w procesie oddziaływania środowiska.

Hydroizolacja – jak to działa?

Działanie sprowadza się do prostej zmiany kolejności faz reakcji zachodzących w cemencie – przeniknąć do starej struktury muru – rozpuścić wszystko, co daje się rozpuścić w maksymalnym stopniu – zająć (wypełnić) zwolnione przestrzenie wewnątrz muru a następnie stwardnieć w jednorodny monolit. W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny wiążąc przy tym wolne wapnie i ciecze zawarte w murach w nierozpuszczalne ciało stałe (żele).

Stosowanie takiego sposobu hydroizolacji daje efekt ciągłej penetracji zawilgoconego i zasolonego materiału budowlanego do momentu zaniku zawilgocenia i zasolenia.

Takie rozwiązanie gwarantuje skuteczne i trwałe zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Praktyka oraz badania laboratoryjne wskazują, iż od tej technologii można oczekiwać bezterminowej trwałości, jako izolacji wytworzonej w zawilgoconych murach obiektów budowlanych.

Taki sposób zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów został poddany szczegółowej weryfikacji technicznej na licznych zawilgoconych budynkach w całej Polsce, uzyskując każdorazowo pozytywne wyniki osuszenia i zabezpieczenia przegród budowlanych.

Stosowanie takiego systemu w starych konstrukcjach murowych, betonowych a także, jako dodatek do nowo wznoszonych konstrukcji znacząco zwiększa ich parametry wytrzymałościowe, a poprzez trwałą neutralizacje związków chemicznych wewnątrz konstrukcji zabezpiecza stal zbrojeniową w konstrukcjach żelbetowych.

Hydroizolacja – czym jest i kiedy ją stosować?

Hydroizolacja to proces zabezpieczenia powierzchni przed wilgocią, wodą oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Jest to niezwykle istotna procedura w wielu dziedzinach budownictwa, takich jak budowa domów, magazynów, hal produkcyjnych, ale również w projektach infrastrukturalnych, np. mostów czy tuneli.

Właściwe zastosowanie hydroizolacji jest kluczowe w zapobieganiu powstawaniu wilgoci, pleśni oraz innych niekorzystnych zjawisk, które mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń konstrukcji. Hydroizolacja jest szczególnie ważna w przypadku budynków, które są narażone na ekspozycję na wodę, np. dachy płaskie, tarasy, balkony czy baseny.

Hydroizolacja może być przeprowadzona na różne sposoby, w zależności od konkretnych wymagań oraz rodzaju powierzchni. Wśród popularnych metod znajdują się m.in. stosowanie specjalnych folii, membran, gruntówka izolacyjna, czy uszczelnianie szczelin i przepustów.

Technika hydroizolacji budynków

Dzięki unikalnej technologii możliwe jest wykonanie prac, które w innych technologiach są niemożliwe – bez konieczności odkopywania murów i fundamentów, pracujemy od wewnątrz. Cechuje ją krótki czas realizacji, nie wymaga wysiedlania mieszkańców. Metoda, która jest bezzapachowa i nietoksyczna, została dopuszczona do uszczelniania zbiorników wody pitnej! Praca może być prowadzona etapami, rozłożona na kilka kolejnych lat, bez wpływu na jakość hydroizolacji.

Doceniana przez prywatnych inwestorów, którzy dysponują własnymi środkami i dokładnie liczą każdą wydaną złotówkę! Minimalne koszty prac izolacyjnych przyczyniają się do niskiego kosztu inwestycji.

Materiały, używane w tej metodzie, bazują na cemencie portlandzkim oraz wypełniaczach mineralnych o działaniu kapilarnym, co zapewnia wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych, takich jak stara cegła. Ta metoda odnawia właściwości wytrzymałościowe muru, zwiększając jego odporność na pęknięcia, wnika w głąb struktury muru, zatrzymując procesy korozji uodparniając konstrukcję na działanie agresywnych związków chemicznych, które występują w środowisku.

Metoda polega na zmianie kolejności faz reakcji zachodzących w cemencie – penetruje do starej struktury muru, rozpuszcza wszystko, co może być rozpuszczone w maksymalnym stopniu, zajmuje (wypełnia) zwolnione przestrzenie wewnątrz muru, a następnie stwardnia w jednorodny monolit. W wyniku reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny, łącząc przy tym wolne sole i ciecze zawarte w murach w nierozpuszczalne ciała stałe (żele).

Zalety działania systemu

– zwiększona gęstości betonu od 20 do 25% (z 2200 kg/m3 do 2500 kg/m3),= wzrost wytrzymałości

– 100% odporność na działanie wody słodkiej, morskiej i gruntowej

– odporność na sole, kwasy, oleje i inne chemikalia

– wzrost elastyczności o 15 do 20%

– wzrost odporności na pękanie do 60% (bardzo ważne w przypadku tam i mostów)

– obniżenie skurczu betonu minimum o 50%

– 100% nieprzepuszczalność pod ciśnieniem 14ATM

– wzrost mrozoodporności do 350 cykli

– ulepszona ochrona stali o 100%

– wzrost wytrzymałości na ściskanie min o 25%

– eliminacja dodatków takich jak polimery, włókna…

– prowadzenie prac nie wymaga dodatkowych działań w dziedzinie BHP

– nietoksyczny, niepalny i niewybuchowy

– redukuje erozje w wyniku oddziaływania przyrody na konstrukcje budowlane

– tworzący środowisko nieprzyjazne dla rozwoju grzyba oraz pleśni

– posiada międzynarodowe atesty i certyfikaty

– krótki czas realizacji

– niski koszt inwestycji

Kolejność działań

#1
oczyszczenie podłogi i ścian

#2
aplikacja poprzez natrysk lub nakładanie odpowiednio dobranych zapraw

#3
konserwacja

Hydroizolacja od wewnątrz

Hydroizolacja od wewnątrz jest jednym ze sposobów zabezpieczenia przed wilgocią i wodą, szczególnie w przypadku już wykończonych pomieszczeń, gdzie niemożliwe jest przeprowadzenie hydroizolacji z zewnątrz.

Do hydroizolacji od wewnątrz stosuje się materiał uszczelniający, które nakłada się bezpośrednio na ściany lub posadzki. Ważne jest, aby powierzchnia była wcześniej odpowiednio oczyszczona, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń oraz pozbawiona starej farby i tynku.

Przykładami pomieszczeń, w których stosuje się hydroizolację od wewnątrz, są piwnice, kotłownie, pomieszczenia gospodarcze, w których wilgoć i woda mogą przedostawać się do ścian i podłóg.

Hydroizolacja piwnicy

Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz jest jednym ze sposobów zabezpieczenia przed wilgocią i wodą, gdzie niemożliwe jest przeprowadzenie hydroizolacji z zewnątrz.