Hydroizolacje

         Innowacyjna technologia zabezpieczenia przeciwwilgociowego pozwala na działanie niemożliwe do wykonania w innych technologiach – nie ma potrzeby odkopywania murów oraz fundamentów – pracujemy od wewnątrz. Cechuje ją krótki czas realizacji bez potrzeby wysiedlania mieszkańców. Bezzapachowa, nietoksyczna metoda dopuszczona do uszczelniania zbiorników wody pitnej! Możliwa jest praca etapami, rozłożona na kilka kolejnych lat bez szkody, dla jakości hydroizolacji.

        Metoda znana dobrze za granicą, np. w Australii stosowana do budowy dróg i mostów. W Polsce doceniana przez inwestorów prywatnych, którzy dysponują tylko własnymi środkami i dobrze ważą każdą wydaną złotówkę! Minimalny nakład prac izolacyjnych powoduje niski koszt inwestycji.

        Na bazie cementu portlanckiego oraz wypełniaczy mineralnych o działaniu kapilarnym, zapewnia wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych np. starej cegły. Odtwarza właściwości wytrzymałościowe muru, uszlachetnia go zwiększając jego odporność na pęknięcia, wnika w głąb struktury muru zatrzymując procesy korozji i uodparnia konstrukcję na działanie agresywnych związków chemicznych w procesie oddziaływania środowiska.

     Działanie sprowadza się do prostej zmiany kolejności faz reakcji zachodzących w cemencie – przeniknąć do starej struktury muru – rozpuścić wszystko, co daje się rozpuścić w maksymalnym stopniu – zająć (wypełnić) zwolnione przestrzenie wewnątrz muru a następnie stwardnieć w jednorodny monolit. W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny wiążąc przy tym wolne wapnie i ciecze zawarte w murach w nierozpuszczalne ciało stałe (żele).

  Stosowanie takiego sposobu hydroizolacji daje efekt ciągłej penetracji zawilgoconego i zasolonego materiału budowlanego do momentu zaniku zawilgocenia i zasolenia.
  Takie rozwiązanie gwarantuje skuteczne i trwałe zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Praktyka oraz badania laboratoryjne wskazują, iż od tej technologii można oczekiwać bezterminowej trwałości, jako izolacji wytworzonej w zawilgoconych murach obiektów budowlanych.

Taki sposób zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów został poddany

szczegółowej weryfikacji technicznej na licznych zawilgoconych budynkach w całej Polsce,

uzyskując każdorazowo pozytywne wyniki osuszenia i zabezpieczenia przegród budowlanych.

Stosowanie takiego systemu w starych konstrukcjach murowych, betonowych a także, jako dodatek do nowo wznoszonych konstrukcji znacząco zwiększa ich parametry wytrzymałościowe, a poprzez trwałą neutralizacje związków chemicznych wewnątrz konstrukcji zabezpiecza stal zbrojeniową w konstrukcjach żelbetowych.

Zalety działania systemu:

– zwiększona gęstości betonu od 20 do 25% (z 2200 kg/m3 do 2500 kg/m3),= wzrost wytrzymałości

– 100% odporność na działanie wody słodkiej, morskiej i gruntowej

– odporność na sole, kwasy, oleje i inne chemikalia

– wzrost elastyczności o 15 do 20%

– wzrost odporności na pękanie do 60% (bardzo ważne w przypadku tam i mostów)

– obniżenie skurczu betonu minimum o 50%

– 100% nieprzepuszczalność pod ciśnieniem 14ATM

– wzrost mrozoodporności do 350 cykli

– ulepszona ochrona stali o 100%

– wzrost wytrzymałości na ściskanie min o 25%

– eliminacja dodatków takich jak polimery, włókna…

– prowadzenie prac nie wymaga dodatkowych działań w dziedzinie BHP

– nietoksyczny, niepalny i niewybuchowy

– redukuje erozje w wyniku oddziaływania przyrody na konstrukcje budowlane

– tworzący środowisko nieprzyjazne dla rozwoju grzyba oraz pleśni

– posiada międzynarodowe atesty i certyfikaty

– krótki czas realizacji

– niski koszt inwestycji