Osuszanie Powietrza

Osuszanie powietrza. Skuteczny i efektywny sposób walki z wilgocią – głównym czynnikiem powodującym korozję, rozwój pleśni i drobnoustrojów.

Wilgotność względna w pomieszczeniach powinna być utrzymywana w granicach 40-60 %. Wysoka wilgotność (powyżej 70%), powoduje rozwój grzybów, bakterii, z czym wiąże się nieprzyjemny zapach, osadzanie się wody na chłodnych, płaskich powierzchniach, uczucie dyskomfortu, utrudnienia w naturalnej termoregulacji i oddychaniu, problemy zdrowotne, zwłaszcza u reumatyków i alergików, deformacje drewna, psucie pożywienia, papieru, awarie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Do utrzymywania odpowiedniej wilgotności służą urządzenia zwane osuszaczami, które skraplają znajdującą się w powietrzu wilgoć i odprowadzają ją w postaci wody.

Zastosowanie osuszaczy:

 • Kuchnie, łazienki- Obniżają ilość pary wodnej oraz likwidują przykry zapach,
 • Piwnice, sutereny- Zapobiegają skraplaniu się wody na ścianach, likwidują problem pleśni i grzybów,
 • Biblioteki, galerie, archiwa- Chronią eksponaty przed zniszczeniem,  utrzymując stały poziom wilgotności,
 • Pralnie, suszarnie, przebieralnie- Likwidują nadmiar pary wodnej, skracają czas suszenia, likwidują przykry zapach, zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów,
 • Nowe i remontowane budynki- Przyspieszają proces schnięcia ścian i posadzek,
 • Zalane, wilgotne pomieszczenia- Skracają czas potrzeby na wysuszenie zamokłych ścian. Osuszacz jest jedynym skutecznym środkiem usuwającym szybko i tanio skutki zalań pomieszczeń i budynków. Jednocześnie ogrzewanie i wietrzenie jest nieekonomiczne i czasochłonne,
 • Baseny, fitness kluby, umywalnie- Wszędzie tam, gdzie kondensująca się na ścianach wilgoć jest problemem,
 • Hale produkcyjne, magazyny- Utrzymują żądany poziom wilgotności niezbędny w procesie produkcji czy składowania.

Jedyną skuteczną metodą szybkiego osuszenia wilgoci technologicznej i budowlanej jest użycie do tego celu osuszaczy kondensacyjnych i wentylatorów.

W urządzeniach osuszającym, zastosowano zasadę kondensacji, polegającą na tym, że za pomocą wentylatora przedmuchuje się zawilgocone powietrze, które przechodzi przez skraplacz i parownik urządzenia. Skraplacz podgrzewa nieznacznie powietrze, a na schłodzonym do punktu rosy (ok. 1ºC) parowniku osadza się wilgoć, która ścieka do zbiornika na skropliny lub bezpośrednio już, jako woda, odprowadzana jest do kanalizacji. Osuszacze charakteryzują się bezawaryjną, niezawodną pracą. Zostały zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach klimatycznych, dając wysoką satysfakcję z uzyskiwanych efektów.
Osuszacze powietrza różnią się wydajnością w litrach skroplonej wody na dobę pracy urządzenia, przepływem powietrza przez skraplacz, wielkością zbiornika na skropliny, obudową i wyposażeniem dodatkowym.

Oferujemy usługi z zakresu:

 • Osuszanie nowych budynków, w których wilgoć technologiczna wstrzymuje prowadzenie prac wykończeniowych,
 • Osuszanie budynków zawilgoconych w skutek działania warunków atmosferycznych (obfitych opadów, podtopień i powodzi),
 • Osuszanie budynków zalanych w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Osuszanie z wilgoci powstałej w skutek wadliwej izolacji ścian fundamentowych,
 • Osuszanie pomieszczeń archiwalnych i bibliotek,
 • Osuszanie małych pomieszczeń: biur, sklepów i innych wnętrz z dużą emisją wilgoci.

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie, dobierając odpowiedni sprzęt skutecznie pozbyć się niechcianej wilgoci.