Nawiewniki Okienne Bielsko-Biała

Nawiewniki okienne – do czego służą i jak wyglądają?

Nawiewniki okienne są to proste urządzenia przeznaczone do kontrolowanego napływu świeżego powietrza zewnętrznego. Zapewniają nam one w sposób skuteczny zdrowe warunki klimatyczne w pomieszczeniach, które użytkujemy. Nawiewniki okienne zapewniają odpowiednią wentylację i świeże powietrze w pomieszczeniu bez konieczności otwierania i rozszczelniania okien.

Ze względu na sposób sterowania dzielone są na:

  • Nawiewniki ciśnieniowe sterowane manualnie- wyposażone w przysłonę za pomocą, której zmieniamy manualnie wydajność nawiewnika,
  • Nawiewniki ciśnieniowe automatyczne-wyposażone w automatyczną przepustnicę, która samoczynnie reguluje ilość dostarczanego powietrza. Jednocześnie użytkownik ma możliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przysłony,
  • Nawiewniki higrosterowane- zamykają i otwierają się samoczynnie pod wpływem wartości wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Nawiewniki okienne umożliwiają swobodny przepływ powietrza przez okno, bez konieczności otwierania całego skrzydła okiennego. Ich podstawową funkcją jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza.

Nawiewniki okienne mogą mieć różne kształty i rozmiary, a ich wygląd może się różnić w zależności od producenta i modelu. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak aluminium czy tworzywo sztuczne.

Istnieją również bardziej zaawansowane nawiewniki okienne, które wyposażone są w dodatkowe funkcje, takie jak regulacja przepływu powietrza, automatyczne sterowanie, filtrowanie powietrza. Są stosowane w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest stała kontrola wilgotności.

Nawiewniki okienne mogą być otwierane i zamykane w zależności od potrzeb. W każdym przypadku ich głównym celem jest zapewnienie optymalnej wentylacji pomieszczeń, co wpływa pozytywnie na komfort i zdrowie mieszkańców.

Skutkiem ograniczenia wymiany powietrza w pomieszczeniu jest zwiększona kondensacja pary wodnej. Jest ona odpowiedzialna za zawilgocenie ścian i pojawiający się grzyb. Pierwszą widoczną oznaką złej wentylacji są zaparowane szyby. Skuteczna wentylacja to proces wymiany zanieczyszczonego powietrza na świeże dostarczone z zewnątrz np. za pomocą nawiewników zamontowanych w oknach. Powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi, którymi jest usuwane na zewnątrz wraz z wilgocią.

Zalety nawiewników

  • Ochrona przed niszczeniem budynku poprzez pojawienie się  pleśni, grzyba,
  • Skuteczny sposób na pozbycie się wilgoci, grzyba i pleśni w mieszkaniu,
  • Zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu dzięki eliminacji zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez kuchnie gazowe i junkersy,
  • Komfort cieplny w pomieszczeniach – brak uczucia „przeciągu”,
  • Ograniczenie niekontrolowanej wymiany powietrza, która jest przyczyną strat energii,
  • Mniejsze ubytki ciepła niż przy tradycyjnym wietrzeniu.
Nawiewniki powietrza są urządzeniami działającymi samoczynnie bez konieczności dodatkowego zasilania. Ich eksploatacja nic nie kosztuje.
Montaż nawiewników okiennych? Zadzwoń! tel. 605 603 219

Co to jest nawiewnik powietrza i jak działa?

Nawiewnik powietrza jest montowany w górnej części okna, służy do wprowadzania świeżego powietrza do pomieszczenia. Dzięki nawiewnikom powietrze jest stale wymieniane, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci, grzybów i pleśni, a także ogranicza ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego.

Nawiewnik powietrza działa poprzez doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia. Urządzenie to składa się z dwóch elementów: zewnętrznego (czerpni) i wewnętrznego (nawiewnika). Zewnętrzny element umieszczany jest w zależności od rodzaju okna w górnej jego części, ramie w przypadku okna plastikowego oraz skrzydle okiennym zewnętrznej górnej jego części, natomiast wewnętrzny element umieszczany jest w górnej wewnętrznej części skrzydła okiennego.

Nawiewnik powietrza jest montowany w górnej części okna, służy do wprowadzania świeżego powietrza do pomieszczenia. Dzięki nawiewnikom powietrze jest stale wymieniane, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci, grzybów i pleśni, a także ogranicza ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego.

Nawiewnik powietrza działa poprzez doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia. Urządzenie to składa się z dwóch elementów: zewnętrznego (czerpni) i wewnętrznego (nawiewnika). Zewnętrzny element umieszczany jest w zależności od rodzaju okna w górnej jego części, ramie w przypadku okna plastikowego oraz skrzydle okiennym zewnętrznej górnej jego części, natomiast wewnętrzny element umieszczany jest w górnej wewnętrznej części skrzydła okiennego.

Montaż nawiewników okiennych? Zadzwoń! tel. 605 603 219

Dlaczego stosujemy nawiewniki powietrza?

Stosowanie nawiewników powietrza w pomieszczeniach ma wiele korzyści dla zdrowia i komfortu mieszkańców. Oto kilka powodów, dlaczego warto zdecydować się na montaż nawiewników powietrza:
Poprawa jakości powietrza

Nawiewniki powietrza umożliwiają stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, co pozwala na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu ograniczamy ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego, alergii czy astmy.

Kontrola wilgotności powietrza

Nawiewniki powietrza pozwalają na kontrolowanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu, co jest szczególnie ważne w przypadku pomieszczeń z wysokim poziomem wilgoci, takich jak łazienki czy kuchnie.

Ograniczenie pleśni i grzybów

Stały przepływ powietrza, który zapewniają nawiewniki powietrza, ogranicza ryzyko powstawania pleśni i grzybów w pomieszczeniu. Dzięki temu mieszkańcy unikają nieprzyjemnych zapachów i zwiększają swoje bezpieczeństwo zdrowotne.

Oszczędność energii

Nawiewniki powietrza pozwalają na kontrolowanie przepływu powietrza bez konieczności otwierania okien. Dzięki temu obniżają wilgotność względną pomieszczeń co skutkuję, co przekłada się na oszczędność energii.

Komfort termiczny

Stały przepływ powietrza, który zapewniają nawiewniki powietrza, wpływa na równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu, co zwiększa komfort termiczny mieszkańców.

Bezpieczeństwo

Nawiewniki powietrza pozwalają na utrzymanie stałego przepływu powietrza, niezależnie od otwarcia okien. Dzięki temu nie trzeba obawiać się o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy nie muszą otwierać okien przy dużym ruchu ulicznym czy w przypadku niskiej temperatury na zewnątrz.

Wszystkie te korzyści sprawiają, że nawiewniki powietrza są coraz bardziej popularne i coraz częściej stosowane w nowoczesnych budynkach mieszkalnych i biurowych.
Montaż nawiewników okiennych? Zadzwoń! tel. 605 603 219

Jakie są skutki braku nawiewników powietrza?

Zwiększenie wilgotności powietrza

Brak nawiewników powietrza może powodować, że wilgotne powietrze będzie zatrzymywało się w pomieszczeniach, co może prowadzić do kondensacji na ścianach, oknach i innych powierzchniach. To z kolei może prowadzić do rozwoju pleśni i innych problemów związanych z wilgocią.

Problemy z jakością powietrza

Nawiewniki powietrza służą nie tylko do zapewnienia cyrkulacji powietrza, ale także do usuwania zanieczyszczeń z powietrza. Brak nawiewników powietrza może prowadzić do zwiększenia stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz domu, co może skutkować problemami zdrowotnymi, takimi jak alergie, astma i choroby układu oddechowego.

Brak równomiernej dystrybucji ciepła i chłodu

Nawiewniki powietrza pozwalają na równomierne rozprowadzenie ciepłego lub chłodnego powietrza w pomieszczeniach. Brak nawiewników powietrza może prowadzić do nierównomiernej dystrybucji temperatury, co może wpłynąć na komfort użytkowników domu.

Zwiększenie kosztów ogrzewania i chłodzenia 

Brak nawiewników powietrza prowadzi do podwyższenia wilgotności w pomieszczeniu a co za tym idzie konieczności mocniejszego grzania. Im większa wilgotność w pomieszczeniu tym nam jest zimniej  taka sytuacja prowadzi do zwiększenia kosztów ogrzewania.

Wzrost wilgoci w ścianach

Brak nawiewników powietrza może również prowadzić do zwiększenia wilgoci w ścianach, co może prowadzić do ich uszkodzenia i zwiększenia kosztów remontu.

Montaż nawiewników okiennych? Zadzwoń! tel. 605 603 219

Rodzaje wentylacji

Wentylacja jest kluczowa dla zapewnienia zdrowego i komfortowego środowiska w pomieszczeniach. Wybór odpowiedniej formy wentylacji zależy od indywidualnych potrzeb i warunków, takich jak wielkość i przeznaczenie pomieszczenia, klimat i położenie budynku oraz budżet.
Wentylacja grawitacyjna – jest to najprostsza forma wentylacji, która wykorzystuje naturalną cyrkulację powietrza, aby wymienić powietrze w pomieszczeniach wyprowadzając zużyte na zewnątrz pomieszczeń a doprowadzając świeże z zewnątrz. Polega na zastosowaniu otworów wentylacyjnych w oknach oraz skutecznie działających kanałach wentylacyjnych wyprowadzających zużyte powietrze na zewnątrz. Wentylacja grawitacyjna działa dzięki różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem a otoczeniem, powodującej ruch powietrza.
Wentylacja mechaniczna wywiewna – jest to forma wentylacji, która wykorzystuje wentylatory, aby wyprowadzić zużyte powietrze z pomieszczenia na zewnątrz. Do wentylacji mechanicznej wywiewnej konieczne jest zastosowanie specjalnych otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu, które połączone są z wentylatorem wywiewnym, wyprowadzają zużyte powietrze. Wentylacja mechaniczna wywiewna usuwa zanieczyszczenia z powietrza i pomaga utrzymać stałą temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu.
Wentylacja hybrydowa – jest to połączenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Wykorzystuje ona naturalną cyrkulację powietrza wraz z wentylacją mechaniczną, aby uzyskać optymalną wymianę powietrza. Wentylacja hybrydowa polega na zastosowaniu nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach, które współpracują z wentylatorami, aby utrzymać stałą cyrkulację powietrza utrzymując odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniu.

Rodzaje nawiewników okiennych

Wybór odpowiedniego nawiewnika okiennego zależy od indywidualnych potrzeb i warunków, takich jak rodzaj okna, wielkość pomieszczenia i rodzaj wentylacji. Nawiewniki okienne są ważnym elementem zapewniającym zdrowe i komfortowe środowisko w pomieszczeniach, dlatego warto wybrać odpowiedni rodzaj nawiewnika, który spełni indywidualne potrzeby użytkownika.
Nawiewniki ciśnieniowe – działają dzięki różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem a otoczeniem. Montowane są w oknach plastikowych i drewnianych. Pozwalają na swobodny przepływ powietrza i umożliwiają stałą wymianę powietrza. Nawiewniki ciśnieniowe są łatwe w montażu i obsłudze.
Nawiewniki higrosterowane – reagują na wilgotność powietrza i otwierają się automatycznie, gdy wilgotność przekroczy określony poziom. Zapobiegają one kondensacji pary wodnej na szybach i ścianach, co może prowadzić do powstawania pleśni i grzybów.
Montaż nawiewników okiennych? Zadzwoń! tel. 605 603 219

FAQ – pytania i odpowiedzi

Kiedy montować nawiewniki okienne?
Montaż nawiewników okiennych jest kluczowy dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach. W przypadku pomieszczeń takich jak łazienki, kuchnie, magazyny czy biura, prawidłowa wentylacja jest szczególnie ważna ze względu na występowanie różnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza, takich jak dymy, zapachy czy para wodna.

W celu poprawy jakości powietrza i zapewnienia zdrowych warunków w pomieszczeniach, warto zastanowić się nad zainstalowaniem nawiewników okiennych. W Bielsku-Białej znajdziemy wiele firm zajmujących się montażem nawiewników okiennych, które oferują szeroką gamę produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Montaż nawiewników okiennych w Bielsku-Białej jest bardzo popularny, szczególnie w przypadku nowych domów lub modernizacji istniejących już budynków. 

Firmy zajmujące się montażem nawiewników okiennych w Bielsku-Białej oferują swoim klientom fachowe doradztwo oraz kompleksową usługę montażu nawiewników. Dzięki temu można mieć pewność, że instalacja będzie wykonana w sposób profesjonalny, a nawiewniki będą spełniały swoją rolę przez wiele lat.

Czy warto montować nawiewniki w oknach?
Tak, warto montować nawiewniki w oknach, ponieważ stanowią one ważny element wentylacji pomieszczeń. Zapewniają one stały przepływ powietrza, co umożliwia zdrowe i komfortowe środowisko w pomieszczeniach. W przypadku braku nawiewników, powietrze może stale krążyć w pomieszczeniu, co prowadzi do jego zanieczyszczenia i utrzymywania się wilgoci. Nawiewniki zapobiegają również kondensacji pary wodnej na szybach i ścianach, co może prowadzić do powstawania pleśni i grzybów.
Czy nawiewniki wychładzają mieszkanie?
Nie, nawiewniki nie wychładzają mieszkania, ponieważ nie generują one zimnego powietrza. Ich zadaniem jest jedynie zapewnienie stałego przepływu powietrza w pomieszczeniach, co pozwala na utrzymanie zdrowego i komfortowego środowiska. Nawiewniki umożliwiają regulowanie ilości powietrza, które wpływa do pomieszczenia, co pozwala na kontrolowanie temperatury oraz wilgotności powietrza. Dzięki temu można osiągnąć lepszą efektywność energetyczną budynku, ponieważ umożliwiają one zmniejszenie strat ciepła. W każdym przypadku należy jednak odpowiednio dobrać nawiewniki do potrzeb mieszkania, tak aby zapewnić optymalny przepływ powietrza i zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń.
Jak prawidłowo używać nawiewników okiennych?
Prawidłowe użytkowanie nawiewników okiennych pozwala na utrzymanie zdrowego i komfortowego środowiska w pomieszczeniach. Przede wszystkim należy pamiętać, aby nawiewniki były zawsze otwarte i nie blokowane.

Należy również zadbać o regularne czyszczenie nawiewników, ponieważ z czasem mogą się zatykać zanieczyszczeniami.

Pamiętajmy, że nawiewniki są ważnym elementem wentylacji pomieszczeń, dlatego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania konkretnego typu nawiewnika i stosować się do zaleceń producenta.

Ile kosztują nawiewniki do okien?
Koszt nawiewników do okien zależy przede wszystkim od ich rodzaju, jakości i rozmiaru. 

Należy jednak pamiętać, że cena nawiewników może różnić się w zależności od producenta, sklepu oraz regionu, w którym dokonujemy zakupu. Warto dokładnie przebadać oferty na rynku, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Dobrze dobrane nawiewniki do okien mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach oraz zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w budynku.

Kto montuje nawiewniki okienne?
Montaż nawiewników okiennych powinien być wykonany przez fachowców, firmy certyfikowane, które posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę techniczną w zakresie instalacji. Wiele firm specjalizuje się w tej usłudze i oferuje montaż nawiewników wraz z doradztwem i doborem odpowiedniego rodzaju nawiewnika. Jedną z takich firm jest DARGO z Bielska-Białej, która od lat zajmuje się montażem nawiewników okiennych w różnego rodzaju budynkach.

Firma DARGO oferuje szeroki wybór nawiewników manualnych, ciśnieniowych, higrosterowanych w różnych rozmiarach i kolorach. Zespół fachowców firmy DARGO wykonuje profesjonalny montaż nawiewników, zapewniając ich solidną i trwałą instalację. Firma przykłada dużą wagę do jakości oferowanych produktów oraz do pełnego zadowolenia swoich klientów, dlatego oferuje także bezpłatną wycenę oraz fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego rodzaju nawiewnika.