Nawiewniki Okienne

Nawiewniki okienne są to proste urządzenia przeznaczone do kontrolowanego napływu świeżego powietrza zewnętrznego. Zapewniają nam one w sposób skuteczny zdrowe warunki klimatyczne w pomieszczeniach, które użytkujemy. Nawiewniki okienne zapewniają odpowiednią wentylację i świeże powietrze w pomieszczeniu bez konieczności otwierania i rozszczelniania okien.

Ze względu na sposób sterowania dzielone są na:

  • Nawiewniki ciśnieniowe sterowane manualnie- wyposażone w przysłonę za pomocą, której zmieniamy manualnie wydajność nawiewnika,
  • Nawiewniki ciśnieniowe automatyczne-wyposażone w automatyczną przepustnicę, która samoczynnie reguluje ilość dostarczanego powietrza. Jednocześnie użytkownik ma możliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przysłony,
  • Nawiewniki higrosterowane- zamykają i otwierają się samoczynnie pod wpływem wartości wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Skutkiem ograniczenia wymiany powietrza w pomieszczeniu jest zwiększona kondensacja pary wodnej. Jest ona odpowiedzialna za zawilgocenie ścian i pojawiający się grzyb. Pierwszą widoczną oznaką złej wentylacji są zaparowane szyby. Skuteczna wentylacja to proces wymiany zanieczyszczonego powietrza na świeże dostarczone z zewnątrz np. za pomocą nawiewników zamontowanych w oknach. Powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi, którymi jest usuwane na zewnątrz wraz z wilgocią.

Zalety nawiewników:

  • Ochrona przed niszczeniem budynku poprzez pojawienie się  pleśni, grzyba,
  • Skuteczny sposób na pozbycie się wilgoci, grzyba i pleśni w mieszkaniu,
  • Zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu dzięki eliminacji zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez kuchnie gazowe i junkersy,
  • Komfort cieplny w pomieszczeniach – brak uczucia „przeciągu”,
  • Ograniczenie niekontrolowanej wymiany powietrza, która jest przyczyną strat energii,
  • Mniejsze ubytki ciepła niż przy tradycyjnym wietrzeniu.

Nawiewniki powietrza są urządzeniami działającymi samoczynnie bez konieczności dodatkowego zasilania. Ich eksploatacja nic nie kosztuje.