Osuszanie Budynków

Proponujemy bezinwazyjny system osuszania murów.

Proponujemy bezinwazyjny system osuszaniem murów z wilgoci kapilarnej i zabezpieczaniem przed taką wilgocią w budynkach, które maja uszkodzoną lub nie posiadają izolacji poziomej.  Podczas montażu systemu prowadzone są badania określające przyczyny zawilgocenia budynku oraz stopień zasolenia murów. Cały proces osuszania odbywa się pod stałą kontrolą oraz doradztwem w kwestiach renowacyjnych. 

System Osuszania Murów:

  • W obiektach budowlanych pełni zadanie izolacji poziomej, jednocześnie osusza mury do stanu wilgotności naturalnej,
  • Może być stosowany we wszystkich budynkach zawilgoconych kapilarnie, w których nie ma izolacji poziomej lub jest ona nieskuteczna,
  • Zapewnia osuszanie budynków z wilgoci kapilarnej do poziomu gruntu, a w przypadku pomieszczeń znajdujących się poniżej terenu do dolnego poziomu skutecznej izolacji pionowej (pod warunkiem nie występowania lub zniwelowania występującego ciśnienia hydrostatycznego),
  • Oferuje badania, które wyznaczają działania, jakie należy wykonać, aby obiekt był wolny od innych rodzajów szkodliwej wilgoci i nie podlegał ponownemu zawilgoceniu.

System gwarantuje usuwanie wilgoci skutecznie i trwale

  • Gwarancja na 20 lat – skuteczność utrzymania efektu osuszenia (stanu wilgotności naturalnej murów), jest objęta dwudziestoletnią gwarancją.
  • Kompleksowa obsługa – dbamy o całkowite osuszenie budynku z wilgoci kapilarnej i nadzorujemy proces osuszania (doradztwo techniczne, pomiary kontrolne).
  • Bezinwazyjna metoda – nie stosujemy produktów chemicznych, nie naruszamy konstrukcji murów, a urządzenia nie są zasilane prądem.

Na podstawie prowadzonych badań i analiz podczas całego procesu osuszania można dobrać odpowiednią technologię likwidacji uszkodzeń spowodowanych innym zawilgoceniem niż podciąganie kapilarne. Ustalić  plan trwałego zabezpieczenia ścian przed innymi przyczynami zawilgocenia, oraz stworzyć koncepcję renowacji, która pozwoli na utrzymanie budynku w dobrym stanie przez długi okres czasu.

Najważniejszym aspektem montażu Bezinwazyjnego Systemu Osuszania Murów jest to, iż w żaden sposób nie zakłóca bieżącego użytkowania obiektu.